1 procent dla Natury i Człowieka 2015 Drukuj
środa, 18 lutego 2015 12:56
Jeden procent Twoich podatków może posłużyć wsparciu naszych działań na rzecz środowiska naturalnego i ochrony przyrody, praw człowieka i ratowania dziedzictwa kultury (odnowa zabytków pogranicza i tradycyjnej muzyki ludowej)

Wystarczy wpisać w formularzu PIT numer KRS Organizacji, Pozytku Publicznego (OPP) którą chcemy wesprzeć

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA - numer KRS 0000214186

Zachęcamy do korzystania z wygodnego programu PITax w wersji online (wszystkie systemy operacyjne) lub do ściagnięcia na dysk (tylko Windows)
 
Darmowy Program PIT

Mozna też wypełnić zeznanie bez uzycia pro
gramu:

Darmowy Program PIT


CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ
W 2014:
- "Fundusz b e z c e n n e" - dzięki pozyskanym środkom pokryliśmy koszty 9 wolontariackich mikroprojektów m.in ochrony stanowisk żołny i ostrygojada, ochrony muraw kserotermicznych, porządkowania 2 cmentarzy żydowskich i cerkwii w Lubyczy, wydanie płyty zespołu śpiewaczego z Jakówek i in
 - Encyklopedia muzyki tradycyjnej MuzykaRoztocza.pl - szeroki zakres badań terenowych po polskiej i ukraińskiej stronie granicy, digitalizacja lokalnych zbiorów, dwa lokalne mini-festiwale w Goraju i Frampolu (warsztaty śpiewu, koncerty, wykłady)
- Kampania „Lublin Rowerem”: wydarzenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ponad 100 teoretycznych i praktycznych zajęć rowerowych dla szkół i mieszkańców, przekonanie władz miasta do kontraruchu rowerowego i innych rozwiązań, ok 4 interwencji, 10 filmów edukacyjnych, spotkania itd
Cmentarze Pogranicza - w trakcie czterech obozów wolontariackich wyremontowalismy ok 80 nagrobków na 4 cmentarzach w Cycowie (ewangelicki i prawosławny) i Husynnem koło Hrubieszowa (prawosławny)
- kampania promocyjna wolontariat dla dziedzictwa i przyrody oraz serwis
www.bezcenne.net
- "Otwarte parki" - dwie wizyty studyjne dla pracowników polskich, ukraińskich i białoruskich parków narodowych, publikacja "Otwarte parki"
- Kamieniarka józefowska pionierskie badania nad zasięgiem i rozwojem roztoczańskiego ludowego kamieniarstwa, seminarium, wystawa i publikacja.  
 


Środki z 1% w 2012 i 2013 przeznaczaliśmy na:

- materiały do remontu zabytkowych nagrobków na zdewastowanym cmentarzu katolickim w Tajkurach (Ukraina) oraz na kilku cmentarzach prawosławnych i zabytkowych kapliczkach wschodniej Lubelszczyzny
- badania terenowe i publikację encyklopedii muzyki tradycyjnej Roztocza www.MuzykaRoztocza.pl
- serię koncertów wybitnych muzyków wiejskich z Roztocza i Polesia
- działania kampanii "Lublin Rowerem.pl"
Środki od podatników pokryły tylko niewielką część kosztów tych działań, ale m.in. dzięki nim mogliśmy pozyskać znacznie większe kwoty z dotacji zewnętrznych  

  WYBRANE PLANY NA 2015
  • Program monitoringu zagospodarowania odpadów powydobywczych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego
  • dalsze badania i rozbudowa encyklopedii muzyki tradycyjnej Roztocza www.muzykaroztocza.pl
  • wydanie dwu płyt z myzyką tradycyjną Roztocza i Lubelszczyzny (w ramach serii In Crudo)
  • kolejna edycja Funduszu b e z c e n n e

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki