Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Rośliny > Języczka syberyjska
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Języczka syberyjska
Nazwa angielska:
Siberian ligularia
Nazwa łacińska:
Ligularia sibirica
Kategoria:
Rośliny
Kod:
1758
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Wpisany do Załącznika I i IV Dyrektywy Siedliskowej, gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, ścisła ochrona gatunkowa, wymierający wg. Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski.

Opis :
Języczkę najłatwiej poznać po okazałych, siegających nawet do 1,5- 2 metrów wysokości kwiatostanach. Kwiaty barwy żółtej. Liście duże, kształtu sercowatego, ciemnozielone, o brzegach ząbkowanych. Owocem jest niełupka, podobna do owoców mniszka lekarskiego (,,dmuchawca”).

Występowanie na świecie: Syberia, Północna i Środkowa Europa, Pireneje (Francja). W Polsce występuje na 5 stanowiskach, z czego 2 z nich znajduja sie w województwie lubelskim.

Miejsce występowania:
Torfowiska niskie oraz przejściowe, mokre łąki,

Siedliska NATURA 2000 związane z języczką syberyjską:
6410 – jednokośne, zmiennowilgotne łaki trzęślicowe;
7210 – torfowiska typu niskiego i przejściowe, nawapienne
(zasilane wodami zasobnymi w zwiazki wapnia);

Zagrożenia:
Osuszanie torfowisk;

Niekorzystne czynniki genetyczne zachodzące w mało liczebnych populacjach roślin np. krzyżowanie wsobne;


Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące Ostoje Siedliskowe: Sobowice, Torfowiska Chełmskie;

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie