Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Rośliny > Dzwonecznik wonny
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Dzwonecznik wonny
Nazwa angielska:
Nazwa łacińska:
Adenophora liliifolia
Kategoria:
Rośliny
Kod:
4068
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Wpisany do Załącznika I i IV Dyrektywy Siedliskowej, ścisła ochrona gatunkowa, wymierający wg. Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski.

Opis :
Roślina wieloletnia osiągającą wysokość od 40 – 150 cm, podobna z wyglądu do dzwonków. Kwitnie od końca lipca do początku września. Kwiaty zebrane w kwiatostan podobny do wiechy, barwy białej lub bladoniebieskiej, wonne.
Roślina światłolubna, nieznosząca większego zacienienia, wymaga gleb zasobnych w wapń.
 
Występowanie na świecie: Środkowa i wschodnia Europa, Kaukaz, Syberia, Chiny, Korea.
 
Miejsce występowania:
Widne lasy dębowe – dąbrowy świetliste, żyzne lasy lipowo grabowe lub dębowo grabowe – grądy, lasy mieszane dębowo-sosnowe.
 
Zagrożenia:
 
Sadzenie drzew iglastych w miejscu występowania dzwonecznika, powodujących zbytnie zakwaszenie gleby;
Sadzenie drzew zbytnio zacieniających runo leśne: buk;
Zrywanie roślin;
Niekorzystne czynniki genetyczne zachodzące przy małej liczebności dzwonecznika;
Zarastanie widnych lasów przez krzewy i niektóre drzewa np. grab, powodujące znaczne zacienienie dzwonecznika wonnego;

Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące Ostoje Siedliskowe: Ostoja Poleska (prawdopodobnie wyginął);
Propozycje Ostoi Siedliskowych Natura 2000 z Shadow List 2008: Skrzyniec, Lasy Strzeleckie, Niedzieliski Las;

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Możliwe istnienie nieodkrytych jeszcze stanowisk tego gatunku, szczególnie w lasach prywatnych.

Dodatkowe informacje:
Buczek A. 2004. Stanowiska dzwonecznika wonnego Adenophora lilifolia na Równinie Bełżyckiej (Zachodnia Lubelszczyzna). Chrońmy Przyr. Ojcz. 60, str. 53-60.
Durczak K. 1976. Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia rzadki gatunek elementu migracyjnego w Polsce. Chrońmy przyr. Ojcz. 32: 42-44.
Piękoś – Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Str. 88 – 89.
Strona internetowa o dzwoneczniku wonnym: http://botanik78.republika.pl/
Źródła danych:
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie