Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Rośliny > Lipiennik loesela
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Lipiennik loesela
Nazwa angielska:
Nazwa łacińska:
Liparis loeselii
Kategoria:
Rośliny
Kod:
4068
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Wpisany do Załącznika I i IV Dyrektywy Siedliskowej, gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, ścisła ochrona gatunkowa, wymierający wg. Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski.

Opis :
Niewielka roślina (5-20 cm) z rodziny storczykowatych, barwy żółtozielonej lub zielonej. Posiada zwykle dwa szerokolancetowate liście. Kwiaty niepozorne koloru żółtobiałego do białawych, zebrane w kwiatostan. Kwitnienie trwa od czerwca do sierpnia. Nasiona powstają głównie w wyniku samozapylenia.

Występowanie na świecie: Europa, Ameryka Północna, Azja;

Miejsce występowania:
Wilgotne łąki i torfowiska. Gleby średnio żyzne, zasobne w węglan wapnia.

Siedliska NATURA 2000 związane z lipiennikiem:

*7210 – torfowiska nakredowe – typu niskiego, zasilane wodami zasobnymi w węglan wapnia,

7230 – torfowiska zasadowe – typu niskiego, zasilane przez wody alkaliczne, często zasobne w wapń;

7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska – naturalne mszary i mechowiska torfotwórcze, zajmujące pośrednią pozycję między torfowiskami niskimi
i wysokimi.

Zagrożenia:

Zarastanie krzewami i drzewami mokrych łąk oraz torfowisk,
ekspansja trzciny,
obniżenie wód gruntowych – osuszanie torfowisk i mokrych łąk;


Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące Ostoje Siedliskowe: Lasy Sobiborskie, Ostoja Poleska,

Propozycje Ostoi Siedliskowych Natura 2000 z Shadow List 2008: brak

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Dodatkowe informacje:
Piękoś – Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Kucharski L. 2001. Liparis loeselii (L.) Rich. Lipiennik Loesela. w: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) Polska Czerwona Księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish red data book of plants. Pteridophytes and flowering plants. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Krakow, str. 574–575.
Michalczuk W., Stachyra P. 2003. Nowe stanowiska lipiennika Loesela Liparis loeselii (L.) Rich. na Zamojszczyenie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59.5, str. 122–125.

Źródła danych:
Opracował(a):
Adam Rapa

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie