Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Rośliny > Dziewięćsił popłocholistny
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Dziewięćsił popłocholistny
Nazwa angielska:
-
Nazwa łacińska:
Carlina onopordifolia
Kategoria:
Rośliny
Kod:
2249
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Gatunek objęty ochroną całkowitą, Polska Czerwona Księga Roślin (kat. VU), Regionalna czerwona lista gatunków (kat. CR).

Dziewięćsił popłocholistny jest niemal bezłodygową rośliną, żyjącą do 20 lat i obumierającą po zakwitnieniu (lipiec - sierpień). Występuje na słonecznych nawapiennych murawach kserotermicznych a jego zasięg obejmuje Nieckę Nidziańską, Wyżynę Lubelską, Wołyń i Podole. W woj. lubelskim występuje tylko na 2 stanowiskach w rezerwatach przyrody „Rogów” i „Stawska Góra”, gdzie rośnie w kwietnych murawach kserotermicznych (6210-3) - w murawach zespołu kłosownicy pierzastej i ożanki właściwej Brachypodio-Teucrietum oraz omanu wąskolistnego Inuletum ensifoliae.

Powiązane obszary Natura 2000:
Stawska Góra PLH 060018

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Rezerwat przyrody „Rogów” w gminie Grabowiec.

Dodatkowe informacje:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_9_Gatunki_roslin/2249_Dziewiecsil_poplocholistny.pdf

Źródła danych:
Opracował(a):
Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fot. Piotr Chmielewski

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie