Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Rośliny > Obuwik pospolity
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Obuwik pospolity
Nazwa angielska:
Lady’s slipper
Nazwa łacińska:
Cypripedium calceolus
Kategoria:
Rośliny
Kod:
1902
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Gatunek objęty ochroną całkowitą, Polska Czerwona Księga Roślin (kat. VU), Regionalna czerwona lista gatunków (kat. VU)
Roślina wieloletnia, o wysokości do 50 cm. Duże kwiaty (maksymalnie 3 na pędzie) pojawiają się w maju i czerwcu. Gatunek wapniolubny o zasięgu obejmującym środkową, północną i wschodnią Europę oraz centralną Azję. W Polsce spotykany najliczniej na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej. Poza tymi rejonami rzadki. Rośnie w prześwietlonych lasach na glebie wapiennej oraz luźnych zaroślach kserotermicznych. W woj. lubelskim najczęściej spotykany w wołyńskiej odmianie grądu subkontynantalnego (9170-2) oraz w zaroślach jałowca na murawach kserotermicznych (5130).
 

Powiązane obszary Natura 2000:
Dolina Szyszły PLB 060018, Kąty PLH 060010, Lasy Strzeleckie PLB 060007, Niedzieliska PLH 060044, Roztocze PLB 060012, Roztocze Środkowe PLH 060017, Żurawce PLH 060029.

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Przede wszystkim nawapienne lasy Działów Grabowieckich i Padołu Zamojskiego. Nie spotykany lub bardzo rzadki w północnej części województwa oraz na Roztoczu Południowym i Zachodnim, Wyniosłości Giełczewskiej i Równinie Biłgorajskiej.

Dodatkowe informacje:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/n4/1902.pdf

Źródła danych:
Opracował(a):
Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fot. Piotr Chmielewski

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie