Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Bąk
Nazwa angielska:
(Great) Bittern
Nazwa łacińska:
Botaurus stellaris
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A021
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Bardzo nieliczny ptak lęgowy; gatunek objęty ścisłą ochroną. LC (najmniejszej troski = słaba ale stabilna populacja).

Dość duża (do ok.80cm dł. i do 120cm rozp. skrzydeł), krępa czapla z grubą szyją; o skrytym trybie życia. Posiada ubarwienie ochronne – mozaikę brązów i czerni na gliniastobrązowym tle – dzięki któremu jest niezwykle trudna do wypatrzenia w środowisku. Brak dymorfizmu płciowego. Rzadko przelatuje na większe odległości; podczas takiego lotu wszystkie czaple składają długie szyje w kształt odwróconej litery „S”, zaś długie nogi są wyprostowane jak u bocianów i żurawia. Podobną kształtem sylwetkę i wielkość bąka mają tylko czaple białe od których łatwo go odróżnić po ubarwieniu.
Najłatwiejszy do zlokalizowania po charakterystycznym głosie samca (najczęściej wiosną), przypominającym dmuchanie w butelkę, który jest słyszalny z odległości kilku kilometrów. Jest gatunkiem terytorialnym i poligynicznym (jeden samiec może współżyć z wieloma samicami) Żywi się głownie rybami i płazami i innymi drobnymi zwierzętami.

Zasiedla rozległe trzcinowiska i szuwary na jeziorach, stawach hodowlanych oraz starorzecza, torfianki w zabagnionych dolinach rzecznych. Migruje nocą (III-V) (VIII-XI). Wyjątkowo zimuję.
Zamieszkuje całą Europę środkową i wschodnią oraz Azję aż po Japonie, za wyjątkiem najzimniejszych obszarów na północy. Na zachodzie i południu kontynentu lokalny.
U nas gatunek nieliczny, rozmieszczony nierównomiernie w całej niżowej Polsce; najliczniejszy na północnym – wschodzie i w Wielkopolsce.

Na Lubelszczyźnie szacowany na ponad 220 samców. Stwierdzony w całym województwie, najrzadszy w centralnej i południowej części. Największa (do 78 ♂) populacja zamieszkuje Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i należy do najliczniejszych w kraju..
Powiązane obszary Natura 2000:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Kompleksy stawów rybnych: w Samoklęskach, Garbowie, Kraśniku.

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Paweł Kołodziejczyk

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie