Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Bielik
Nazwa angielska:
White tailed eagle
Nazwa łacińska:
Haliaeetus albicilla
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A075
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Bardzo nieliczny ptak lęgowy; gatunek objęty ochroną ścisłą; miejsca lęgowe objęte ochroną strefową. LC (najmniejszej troski = słaba ale stabilna populacja).

Największy ptak drapieżny Europy Północnej o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 250cm. Szata bielików jest ziemistobrązowa, u starszych ptaków z jaśniejsza siwawą głowa i szyją. Dojrzałe ptaki (po 5 latach) mają białe pióra na klinowatym ogonie, oraz żółty dziób. U młodych ptaków, dziób i sterówki są ciemnobrązowe i co roku jaśnieją. Z wiekiem też ubywa młodym jaśniejszych plam w upierzeniu.
Cechą charakterystyczną gatunku jest nieopierzony skok, co najłatwiej zaobserwować u ptaków siedzących. W locie szybującym, niektórzy porównują bielika do „lecącej deski”, gdyż ma szerokie skrzydła, o prostych brzegach, tempo zakończone „palcami”- rozczapierzonymi lotkami pierwszorzędowymi. Podczas lotu też, widoczny jest zazwyczaj charakterystyczny: romboidalny, kształt ogona.
Samica jest nieznacznie większa od samca, co można ocenić wprawnym okiem widząc parę np.: siedzącą na dnie spuszczonego stawu.
Buduje duże, ciężkie gniazda na drzewach – z tego powodu potrzebuje starych drzewostanów, zazwyczaj w większych kompleksach leśnych i koniecznie w bliskości większych powierzchni wody gdzie poluje na ryby i ptactwo wodne. Ponadto żywi się małymi ssakami oraz padliną.

Gatunek częściowo osiadły, na większe odległości przemieszczają się głównie młode ptaki, które nie maja jeszcze swojego rewiru. W sezonie jesienno zimowym można spotkać koczowiska bielików, których wielkość sięga kilkudziesięciu osobników.
Zamieszkuje całą północną Europę i Azję, od Islandii po Japonię. Lokalny w Europie południowo – wschodniej, aż po Morze Śródziemne.

W naszym kraju gdzie gniazduje około 1000 bielików, najliczniejszy na Pomorzu, Mazurach oraz Wielkopolsce i Nizinie Śląskiej. Po za tymi rejonami tylko w Kotlinie Sandomierskiej (Lasy Janowskie) i na północy woj. lubelskiego (od Wisły do Bugu) występuje powszechnie; w pozostałej części Polski stanowiska izolowane.
Na terenie naszego województwa obecnie gnieździ się ok. 25 par, głównie na ww obszarach na północy i południowym - zachodzie.
W ostatnich latach odnotowano wzrost liczebności.Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060005 Lasy Janowskie, PLB060006 Lasy Parczewskie, PLB060008 Puszcza Solska, PLB060012 Roztocze, PLB060013 Dolina Górnej Łabuńki, PLB060014 Uroczysko Mosty-Zahajki, PLB060019 Polesie, PLB060021 Dolina Sołokiji, PLB140006 Małopolski Przełom Wisły, PLH060043 Lasy Sobiborskie, PLH060051 Dolny Wieprz, PLB060004 Dolina Tyśmienicy, PLB060020 Zbiornik w Nieliszu, PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce, PLH140011 Ostoja Nadbużańska,

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Lasy w okolicach Lubartowa, Rejowca i Międzyrzeca Podlaskiego

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Paweł Kołodziejczyk

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie