Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Głuszec
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Głuszec
Nazwa angielska:
Capercaillie
Nazwa łacińska:
Tetrao urogallus
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A108
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Skrajnie nieliczny gatunek lęgowy zagrożony wyginięciem; objęty ochroną ścisłą; tokowiska objęte ochroną strefową. CR (gatunek krytycznie zagrożony).

Największy polski kurak (do140cm rozp. skrzydeł u ♂).
Posiada wyraźny dymorfizm płciowy, widoczny zarówno w wielkości jak i ubarwieniu. Dorodne koguty są wielkości gęsi a ich waga przekracza 6kg!. Nie sposób go pomylić z żadnym innym ptakiem.

W ubarwieniu ciała dominuje kolor czarny z leciutkim szarym kreskowaniem, tylko grzbiet i skrzydła są brązowe, również leciutko kreskowane a u ich nasady widnieje biała plama. Ogon zaokrąglony, podczas tokowania rozpostarty w wachlarz jak u indyka. Oko obwiedzione na czerwono nagą skórą, która nad nim tworzy gruba kreskę.
Samica jest bardziej pstrokata i ok. 1/3 mniejsza od samca. Na czarnobrązowym ciele występują z wierzchu białawe i rdzawe kreseczki zaś na spodzie grubsze fale. Przypomina samicę cietrzewia, od której jest większa i od której łatwo ją odróżnić po rdzawobrązowej plamie na piersi i bardziej rdzawym, zaokrąglonym ogonie.
Jest gatunkiem osiadłym. Zamieszkuje duże odludne kompleksy leśne, najczęściej mieszane lub iglaste z bogatym podszytem i obfitujące w jagody, którymi się żywi. W lecie ponadto zjada owady, ślimaki małe żaby czy jaszczurki., jesienią głównie żołędzie i bukiew. W zimowym menu przeważają igły sosny i świerka a wiosną pąki roślinne czy świeże kłosy.
W kwietniu samce zbierają się na tokowiskach, podczas których wykonują ściśle określone ruchy i wydają charakterystyczne głosy. Podczas końcowej frazy „pieśni” głuchną na kilka sekund – stąd wzięła się ich nazwa.

Czasem koguty przy spotkaniu z człowiekiem nie okazują strachu, znane są przypadki „atakowania” ludzi czy wskakiwania na samochód; dzieje się tak prawdopodobnie u samców żyjących samotnie, które nie maja kontaktu z rywalami czy samicami.

Na skutek polowań i gospodarki leśnej zniknął lub silnie ograniczył liczebność niemal w całej Europie. Odstrzał samców lokalnie przyczynił się do krzyżówki samic z kogutami cietrzewia w wyniku czego powstały bezpłodne mieszańce – strzekoty. Od 1994 roku zaprzestano polowań w Polsce, co mogło wpłynąć na zaobserwowany w ostatnich latach brak dalszego spadku liczebności w naszym kraju. Dla poprawy sytuacji gatunku podejmuje się też próby reintrodukcji tych ptaków, a także inne czynne działania ochronne.
Głuszec we wschodniej i północnej Europie występuję w górach i na niżu. W Europie zachodniej i południowej zachował się tylko w górach. Ponadto zamieszkuje azjatycka strefę tajgi aż po Mongolię.
W Polsce pozostał tylko na kilku izolowanych stanowiskach: w Puszczy Augustowskiej, Lasach Janowskich z Puszczą Solską, Karpatach (największa populacja), oraz w Sudetach i Borach Dolnośląskich. W sumie ok. 700 ptaków.

W lasach południowej Lubelszczyzny żyje ok. 150 głuszców.


Powiązane obszary Natura 2000:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Nie występuje nigdzie indziej.

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Paweł Kołodziejczyk

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie