Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Bocian czarny
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Bocian czarny
Nazwa angielska:
Black stork
Nazwa łacińska:
Ciconia nigra
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A030
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Bardzo nieliczny ptak lęgowy; objęty ścisłą ochroną; miejsca lęgowe objęte ochroną strefową.

Nieznacznie mniejszy od b. białego ptak o czarnym ubarwieniu połyskującym w słońcu. Na piersi i brzuchu pióra białe. Dziób i nogi czerwone, ale tylko w okresie lęgowym, później ciemnieją; u młodych ptaków w kolorze oliwkowo-żółtawym. Brak dymorfizmu płciowego.

Znacznie bardziej skryty i rzadszy od swojego krewniaka. Choć czasem spotykany bliżej człowieka, nawet w niewielkich laskach, generalnie stroni od ludzi i terenów otwartych. Najłatwiej go zaobserwować w locie, jak krąży nad lasem. Sylwetką o długiej wyciągniętej szyi z długim dziobem, szerokimi skrzydłami i z długimi wyciągniętymi nogami podobny jedynie do swojego białego krewniaka i żurawia.
Zamieszkuje rozległe kompleksy leśne w pobliżu mokradeł, rzek i innych zbiorników wodnych, gdzie poluje głównie na małe ryby i płazy.
Gniazdo, wyściełane mchem, buduje na starych drzewach liściastych i używa go przez wiele lat.

Ptak migruje (IV) (VIII-X), zazwyczaj w niewielkich grupach rodzinnych, rzadko większych - sięgających kilkadziesiąt osobników. Zimuje w Afryce wschodniej i południowej.
Występuje w większym rozproszeniu niż bocian biały na terenie obejmującym całą Europę i Azję. W wielu krajach bardzo rzadki a w Europie Zachodniej na wymarciu.
Nasz kraj zamieszkuję ustabilizowana populacja (ok. 1200 par).

Najliczniejszy w rejonach o największym zalesieniu: w Polsce północno – wschodniej oraz na Śląsku.
W Województwie Lubelskim liczebność szacowana jest na ok.150 par. Najwięcej ptaków gnieździ się w Lasach Janowskich, Puszczy Solskiej i Polesiu Lubelskim.

Powiązane obszary Natura 2000:

PLB060003 Dolina Środkowego Bugu, PLB060004 Dolina Tyśmienicy, PLB060005 Lasy Janowskie, PLB060006 Lasy Parczewskie, PLB060007 Lasy Strzeleckie, PLB060008 Puszcza Solska,

PLB060012 Roztocze, PLB060014 Uroczysko Mosty-Zahajki, PLB060019 Polesie, PLB060020 Zbiornik w Nieliszu, PLB060021 Dolina Sołokiji, PLB140004 Dolina Środkowej Wisły, PLH060043 Lasy Sobiborskie, PLH060045 PrzełomWisły w Małopolsce, PLH060051 Dolny Wieprz..


Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Północna część Polesia Lubelskiego (lasy lubelskiej części dorzecza Krzny i Bugu), Lasy Kozłowieckie.

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Paweł Kołodziejczyk

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie