Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Orlik krzykliwy
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Orlik krzykliwy
Nazwa angielska:
Lesser spotted eagle
Nazwa łacińska:
Aquila pomarina
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A089
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Bardzo nieliczny ptak lęgowy; gatunek objęty ścisłą ochroną; miejsca lęgowe objęte ochroną strefową.
LC (najmniejszej troski = słaba ale stabilna populacja).

Najmniejszy z orłów (rozpiętości skrzydeł do 165cm), o szerokich, równych skrzydłach i rozstawionych „palcach”. W locie widoczne pochylone do dołu dłonie, co sprawia wrażenie całych skrzydeł łukowato wygiętych w dół. Jest to pozycja charakterystyczna dla obu występujących w Polsce orlików, krzykliwego i gróbodziobego. Gatunki te są bardzo do siebie podobne i posiadają zmienne z wiekiem upierzenie. Dlatego aby je poprawnie rozpoznać należy ustalić jak najwięcej cech.
Choć można przyjąć, że w ponad 90% przypadków zauważony orlik będzie orlikiem krzykliwym, gdyż o. gróbodziobych żyje w Polsce jedynie ok. 40 – wszystkie w Kotlinie Biebrzańskiej i Puszczy Białowieskiej.

Ogólnie cały ptak jest ziemisto brązowy. Młode orliki krzykliwe mają rdzawa plamę na karku. Pokrywy skrzydłowe zakończone są białymi „perełkami” tworzącymi pasy wzdłuż pokryw dużych (węższe niż u gat. pokrewnego), tylko bardzo wyjątkowo układają się regularnie wzdłuż pokryw naskrzydłowych średnich czy małych a często w ogóle na nich nie występują.
Ptak młody jest ciemniejszy od dorosłego, nie mniej można zauważyć że pokrywy skrzydłowe u tego gatunku są jaśniejsze od czarniawych lotek (odwrotnie u gróbodziobego). U ptaków dorosłych w kolorze ciemno brązowym lub płowordzawe. Od spodu na pokrywach dużych pierwszorzędowych widoczny jasny łuk, drugi, węższy występuje u nasady lotek pierwszorzędowych przy tych pokrywach (u o. grubodziobego jest tylko ten drugi ale szerszy i krótszy – jedynie na pierwszych 2-3 „palcach”). Z wierzchu niemal zawsze możemy zauważyć biaława plamę utworzoną prze nasadowa część chorągiewek wewnętrznych lotek pierwszorzędowych (u o. grubodziobego białe tylko stosiny). Ponadto oba ptaki maja jasny pasek u nasady ogona.
Brak dymorfizmu płciowego.
Orliki zamieszkują lasy o zróżnicowanym drzewostanie i podobnie jak trzmielojad, raczej bliżej ich skraju.
Poluje na łąkach i terenach podmokłych„z zasiadki”, lub łapiąc „na piechotę” żaby i norniki oraz inne drobne kręgowce czy duże owady.
Występuje w Europie Środkowej i środkowym południu kontynentu a ponadto w Turcji i na Kaukazie.
W Polsce lęgnie się mniej niż 2000 par. Powszechniejszy na Pomorzu Zachodnim, Mazurach, we Wschodniej Polsce i Karpatach.
W Lubelskim spotykany w części wschodniej oraz Lasach Janowskich. Pojedyncze pary stwierdzono też w dolinie Wieprza, na północnym zachodzie województwa. Razem ok. 270 par.
Gatunek wędrowny (IV- pocz.V) (koniec VIII-IX). Zimuje w Afryce.

Powiązane obszary Natura 2000:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Lasy na północnym wschodzie województwa (zlewnia Krzny), lasy nadleśnictwa Mircze (południowy wschód województwa).

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Paweł Kołodziejczyk

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie