Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Bączek
Nazwa angielska:
Little bittern
Nazwa łacińska:
Ixobrychus minutus
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A022
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Bardzo nieliczny ptak lęgowy; objęty ochroną ścisłą.
VU (gatunek zagrożony - narażony na wyginięcie).

Najmniejsza europejska czapla (wielkości sporego gołębia) o rozpiętości skrzydeł nie przekraczającej 60cm.
Długi dziób w kolorze żółtym o czarnej krawędzi. Spód ciała żółtawy w ciemne pręgi (wyraźniejsze u samicy) Ubarwienie wierzchu głowy czarne, u samca w tym kolorze także grzbiet i lotki zaś pokrywy skrzydłowe kremowo-białe. Samica ma grzbiet ciemnobrązowy z żółtymi obrzeżami piór.

Buduje gniazda wśród przybrzeżnej roślinności szuwarowej i łozowisk; jest bardziej ruchliwy i łatwiejszy do wypatrzenia niż jego większy kuzyn. Żywi się owadami, ślimakami i kijankami.
Zamieszkuje różne typy zbiorników wodnych z dobrze rozwiniętą roślinnością wodną (głównie stawy hodowlane i jeziora), a także starorzecza i zabagnione doliny rzeczne z wiklinami i łanami szuwarów.
Jest gatunkiem wędrownym (IV/V) (VIII-IX). Zimowiska ptaków z Polski znajdują się w tropikalnej Afryce.
Areał występowania obejmuje Europę (bez Wysp Brytyjskich i Skandynawii), Afrykę (po za Saharą) , Iran, Indie, część Australii i Nowej Gwinei oraz Madagaskar.
W Polsce, gdzie mieszka ponad 700 par, rozmieszczony nierównomiernie; większość bączków zamieszkuje zachodnie i południowe tereny kraju.
Lubelska populacja szacowana na kilkadziesiąt par jest rozproszona. Obecny jest na wielu stawach rybnych, zbiornikach retencyjnych i zarośniętych dolinach rzecznych. W naszym województwie najliczniej zamieszkuje w Dolinie Tyśmienicy.


Powiązane obszary Natura 2000:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
jez. Dratów, stawy w Niedrzwicy, stawy w Rykach.


Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Opracował(a):
Paweł Kołodziejczyk

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie