Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Czajka
Nazwa angielska:
Lapwing
Nazwa łacińska:
Vanellus vanellus
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A142
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Średnio licznie lęgowa.
Objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej.
Występuje w całym kraju. Obserwuje się powolny spadek liczebności gatunku.Czajka należy do rodziny siewkowate Charadriidae.
Ptak wielkości gołębia, ubarwiony czarno-biało. Na głowie charakterystyczny długi, czarny czubek. Wierzch ciała czarny z zielonkawym metalicznym połyskiem, spód biały. W czasie lotu widoczne białe pokrywy podskrzydłowe oraz czarne obramówki szerokich, zaokrąglonych skrzydeł.
Gniazduje na podmokłych łąkach o niskiej roślinności, w szczególności na łąkach kośnych i pastwiskach w dolinach rzek, na obrzeżach torfowisk, obrzeżach zbiorników wodnych i rozlewisk, spuszczonych stawach hodowlanych, polach irygacyjnych i osadnikach oraz polach uprawnych. Gniazdo to płytkie zagłębienie w ziemi. Wyprowadza jeden lęg w roku. Składa gruszkowate, oliwkowobrązowe jaja z ciemnymi plamkami, doskonale maskujące się w otoczeniu.Czajka żywi się pokarmem zdobytym w wierzchnich warstwach gleby lub na jej powierzchni. Głównym pożywieniem czajki są drobne bezkręgowce zbierane, owady i ich larwy oraz dżdżownice. W Polsce czajka przebywa od marca do listopada. Zimuje w południowej i zachodniej Europie i basenie Morza Śródziemnego.
Co raz częściej obserwuje się zimujące w Polsce czajki podczas łagodnych zim, zwłaszcza w zachodniej części kraju.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060002 Chełmskie Torfowiska Węglanowe, PLB140001 Dolina Dolnego Bugu, PLH140011 Ostoja Nadbużańska, PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce, PLH060023 Torfowiska Chełmskie, PLB060020 Zbiornik w Nieliszu
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Tereny podmokłe w dolinach Krzny, Zielawy, Wieprza i Tyśmienicy na północy oraz Wieprza i Huczwy na południu regionu, torfowiska Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego i Obniżenia Dubieńskiego i ich sąsiedztwo.

Dodatkowe informacje:
Czajka może być aktywna prawie przez całą dobę. Niekiedy żeruje, a nawet tokuje (samce) w środku nocy.
Jest gatunkiem towarzyskim, po okresie lęgowym chętnie łączy się w stada liczące po kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osobników.
Zagrożeniem dla czajki jest osuszanie dolin rzecznych, zaprzestanie wypasu i koszenia oraz intensyfikacja rolnictwa.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie