Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Kszyk
Nazwa angielska:
Snipe
Nazwa łacińska:
Gallinago gallinago
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A153
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy.Objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej.
Na wielu obszarach w Polsce liczebność kszyka spadła, gdzie przestał gniazdować głownie na wskutek osuszenia terenu.
Kszyk należy do rodziny bekasowate Scolopacidae.Wielkością zbliżony jest do drozda. Ma stosunkowo krótkie nogi i długi, prosty dziób. Upierzenie brązowo-płowo-czarne, na grzbiecie podłużne ciemne kreski. Spód ciała jednolicie biała. Na głowie 2 ciemnobrunatne paski. Spłoszony, zrywa się spod samych nóg obserwatora i leci zygzakiem.
Kszyk gniazduje na podmokłych łąkach, torfowiskach, śródleśnych bagienkach i wilgotnych zagłębieniach terenu. W sąsiedztwie zbiorników wodnych, chętnie gniazduje w niskiej przybrzeżnej roślinności szuwarowej oraz na wyspach na jeziorach.Gniazdo ukrywa wśród roślin. Wyprowadza jeden lęg w roku i składa 4 zielonkawe lub brunatne jaja z ciemnym plamkowaniem. Odrazu po wykluciu samiec zaczyna opiekować się dwoma najstarszymi pisklętami, pozostałymi opiekuje się samica.
Kszyk żywi się pokarmem znalezionym w mule lub wilgotnej ziemi, są to przeważnie larwy owadów, ślimaki, dżdżownice a nawet pokarm pochodzenia roślinnego.
W Polsce kszyki pojawiają się w marcu - kwietniu, natomiast wędrówka jesienna zaczyna się już w drugiej połowie czerwca a kończy w połowie listopada. Kszyk zimuje głównie na atlantyckich wybrzeżach Europy i w rejonie śródziemnomorskim.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060002 Chełmskie Torfowiska Węglanowe, PLB140001 Dolina Dolnego Bugu, PLH140011 Ostoja Nadbużańska, PLB060011 Ostoja Tyszowiecka, PLH060023 Torfowiska Chełmskie
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Cała Lubelszczyzna z wyjątkiem fragmentów Wyżyny Lubelskiej i niektórych zalesionych obszarów południa regionu.

Dodatkowe informacje:
Kszyk prowadzi zarówno dzienny jak i nocny tryb życia. Żeruje w dzień lub w nocy, natomiast tokuje najchętniej o świcie, o zmroku lub w jasne noce.
Przez wiele lat zastanawiano się w jaki sposób kszyk wydaje odgłosy - tzw. meczenia lub beczenia podczas lotu nad lęgowiskiem. Okazało się, że dźwięk ten powstaje podczas opadania kszyka z wysokiego lotu. Powietrze przechodzące poprzez rozpostarte skrzydła i sterówki wprawia je w wibracje w skutek czego powstaje ten charakterystyczny dźwięk.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie