Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Derkacz
Nazwa angielska:
Corncrake
Nazwa łacińska:
Crex crex
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A122
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Nieliczny, lokalnie średnio liczny, ptak lęgowy.Objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej.
Liczebność w Polsce: 30 - 44 tys. śpiewających samców/par
Liczebność na Lubelszczyźnie: 2,5 - 3 tys. śpiewających samców/par
Ptak należący do rodziny chruścieli Rallidae. Jest nieznacznie większy od przepiórki. Ubarwienie wierzchu ciała jasno-szaro-brązowe z ciemnym kreskowaniem. Skrzydła kasztanowatobrązowe, natomiast spód ciała żółtobrązowy. Częściej słyszany niż widywany, szczyt aktywności derkacza przypada wiosną w godzinach przedwieczornych i nocnych, wtedy odzywa się miarodajnym "krek, krek". Niemal całe życie spędza w ukryciu, przemieszczając się głównie na piechotę. Zamieszkuje podmokłe łąki, naturalne torfowiska niskie w dolinach wielkich rzek, z wysoką roślinnością trawiastą i z domieszką kęp krzewów. Można go spotkać również w rozległych, rzadkich młodnikach leśnych oraz na wilgotnych polach uprawnych. Gniazdo zakłada na ziemi. Wyprowadza jeden lęg w roku i składa 7-12 żółtych jaj z ciemno-rudo-brunatnym plamkowaniem.Pożywieniem derkacza są drobne bezkręgowce, głównie owady, również nasiona i zielone części roślin.
Przebywa u nas od połowy kwietnia do września - października. Zimuje w tropikalnej Afryce.
Powiązane obszary Natura 2000:

PLB060001 Bagno Bubnów, PLB060002 ChełmskieTorfowiska Węglanowe PLB140001 Dolina Dolnego Bugu, PLB060013 Dolina Górnej Łabuńki, PLH060040 Dolina Łętowni, PLH060025 Dolina Sieniochy, PLB060021 Dolina Sołokiji, PLB060018 Dolina Szyszły, PLH060042 Dolina Szyszły, PLB060003 Dolina Środkowego Bugu, PLB060004 Dolina Tyśmienicy, PLH060009 Jeziora Uściwierskie, PLH060011 Krowie Bagno, PLB060006 Lasy Parczewskie, PLH060043 Lasy Sobiborskie, PLB060007 Lasy Strzeleckie, PLB140006 Małopolski Przełom Wisły, PLH140011 Ostoja Nadbużańska, PLH060013 Ostoja Poleska, PLB060019 Polesie, PLH060032 Poleska Dolina Bugu, PLH060023 Torfowiska Chełmskie, PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich, PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej, PLB060014 Uroczysko Mosty-Zahajki, PLH060035 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, PLB060015 Zbiornik Podedwórze, PLB060020 Zbiornik w Nieliszu, PLB060017 Zlewnia Górnej Huczwy

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Rozmieszczony nierównomiernie, większość stanowisk koncentruje się na wschodzie i północy regionu. Najliczniejszy jest w dolinach rzek: Bugu, Wieprzu, Tyśmienicy, Huczwy i Sanu.
Dodatkowe informacje:
Największym zagrożeniem dla populacji derkacza jest wczesne koszenie łąk oraz zły sposób ich koszenia od zewnątrz do środka uniemożliwiający ucieczkę tych ptaków. Kolejnym niebezpieczeństwem dla przetrwania tego gatunku jest zmniejszenie powierzchni ekstensywnie uprawianych łąk i pastwisk na rzecz pól uprawnych.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie