Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Czerwończyk nieparek
Nazwa angielska:
British Large Copper
Nazwa łacińska:
Lycaena dispar
Kategoria:
Pozostałe gatunki zwierząt
Kod:
1060
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:

Gatunek zamieszczony na czerwonej liście IUCN
Gatunek zasiedlający wilgotne łąki. Okres występowania motyla przypada na czerwiec i lipiec. Czasami drugie pokolenie w sierpniu. Rośliną żywicielską gąsienic jest kilka gatunków szczawiu – zwłaszcza szczaw lancetowaty Rumex hydrolapatum. Gatunek jeszcze stosunkowo częsty w całej Polsce.

Powiązane obszary Natura 2000:

Dobużek PLH 060039, Dolina Łętowni PLH 060040, Dolina Sieniochy PLH 060025, Dolina Środkowego Wieprza PLH 060005, Izbicki Przełom Wieprza PLH 060030, Jeziora Uściwierskie PLH 060009, Krowie Bagno PLH 060011, Lasy Sobiborskie PLH 060043, Ostoja Poleska PLH 060013, Płaskowyż Nałęczowski PLH 060015, Poleska Dolina Bugu PLH 060032, Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045, Roztocze Środkowe PLH 060017, Torfowiska Chełmskie PLH 060023, Torfowisko Sobowice PLH 060024, Uroczyska Lasów Janowskich PLH 060031, Uroczyska Puszczy Solskiej PLH 060034, Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH 060035, Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002, Ostoja Tyszowiecka PLB 060011.

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Dodatkowe informacje:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_6_Gatunki_zwierzat_z_wyjatkiem_ptakow/1_Bezkregowce/1060_Czerwonczyk_nieparek.pdf

Źródła danych:
Opracował(a):

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie